Forskning inden for moderne kultur og kulturformidling – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Forside > Forskning > Forskning på fagene > Moderne kultur

Forskning inden for moderne kultur og kulturformidling

På moderne kultur og kulturformidling beskæftiger vi os med en vifte af kulturelle og kulturvidenskabelige problemstillinger, aktuelle som historiske. Vi forsker i kunst og kulturelle fænomener fra 1850 til i dag og undersøger, hvordan de æstetiske og kulturelle praksisser indgår i samspil med aktuelle sociale og politiske udfordringer som fx migration, klimakrise, køn, neoliberalisme, sociale bevægelser og globalisering.

Vi arbejder tværfagligt med alle kunstarter såvel som med auditiv og visuel kultur, digital kultur, urbanitetsstudier, kulturformidling, kulturpolitik og kulturteori. Det tværæstetiske og tværmediale perspektiv giver på den ene side en opmærksomhed på det, som er særegent for de enkelte kunstarter og medier, på den anden side en mulighed for at iagttage temaer og problemstillinger på tværs.

Forskningen og undervisningen ved moderne kultur og kulturformidling fokuserer desuden på de forandringer som produktionen, distributionen og brugen af kunst og kultur til stadighed undergår. Den undersøger, hvordan den moderne verdens fænomener kommer til syne i kulturelle medier (hjemmesider, sociale medier, film, udstillinger, digtsamlinger etc.), og hvordan de givne institutionelle og politiske forudsætninger betinger denne tilsynekomst samt kunstens og kulturens roller og udfoldelsesmuligheder i samfundet.