Forskning inden for dansevidenskab – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Forskning på fagene > Dansevidenskab

Forskning inden for dansevidenskab

På IKK forskes der i dansevidenskab, der er den nordiske betegnelse for det akademiske felt, som i den angelsaksiske verden går under betegnelsen Dance Studies. Dette felt dækker som udgangspunkt traditionelle underkategorier af dansehistorie, danseantropologi og –etnologi, der undersøger både sceniske og sociale danseformer fra mange forskellige tider og steder i verden.

 

Musikvidenskabs lektor i dansevidenskab, Inger Damsholt, fokuserer på to fortløbende hovedprojekter: 1) samværsdans i Danmark og Norden efter 1950 og 2) koreomusikalske relationer. Det første område undersøger primært samspillet mellem samfund og dans gennem fokus på dans i identitetsarbejdet, på dans som betydningsproduktion og på dans og fællesskaber. Det andet omhandler i højere grad relationer mellem dans og musik som bevægelsesstrukturer, men undersøger også dansen som en integreret del af det kulturelle og som et middel til at åbne perspektiver på kulturen.

På Teater- og performancestudier forskes der også i sceniske danseformer gennem adjunkt Karen Vedels arbejde. Damsholt og Vedel er siden 2007 begge medlemmer af den internationale forskningsgruppe ’Dance in Nordic Spaces’, der som et nyere tiltag markerer sig med nordiske perspektiver på dans, region og migration.