Forskning på fagene – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Forskning på fagene

Forskning på fagene

Dansevidenskab

Forskningen på dansevidenskab dækker som udgangspunkt dansehistorie, danseantropologi og –etnologi, der undersøger både sceniske og sociale danseformer fra mange forskellige tider og steder i verden. Læs mere.

Kunsthistorie

Forskningen inden for kunsthistorie beskæftiger sig med kunst og arkitektur, kulturarv og museologi, kultobjekter og institutioner, gamle ritualer og nutidige performative strategier. Læs mere.

Litteraturvidenskab

På litteraturvidenskab forskes i litteratur som noget, der både spejler verden og er med til at forme og forandre vores verdensbilleder, historisk såvel som aktuelt. Læs mere.

Moderne kultur og kulturformidling

Forskningen inden for moderne kultur og kulturformidling beskæftiger sig med en vifte af kulturelle og kulturvidenskabelige problemstillinger, aktuelle som historiske. Læs mere.

Musikvidenskab

På musikvidenskab forskes i musikkens forskellige historiske og samtidige roller og betydninger. Læs mere.


Teater- og performancestudier

Forskningen i teater- og performancestudier omhandler koblingen mellem sociale og kulturelle relationer, mellem menneskers handlinger og udsagn, og den tid, det udspiller sig i. Læs mere.

Visuel kultur

Forskningen på visuel kulturs er kendetegnet ved en bred interesse for kulturens visualitets- og billedformer. Læs mere.