Adjungerede professorer – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Adjungerede professorer

Adjungerede professorer

IKK har tilknyttet tre adjungerede professorer, som alle er førende internationale eksperter inden for et af instituttets forskningsområder. De adjungerede professorer er udpeget for en femårig periode, og besøger i løbet af denne periode regelmæssigt IKK for at holde foredrag og indgå i samarbejde med instituttets undervisere og studerende.

Christopher Prendergast er professor emeritus i Fransk ved King’s College Cambridge og medlem af det britiske akademi. Han er ekspert i fransk litteratur og kulturhistorie, har en lang række akademiske udgivelser bag sig, og fungerer som ansvarshavende redaktør for en engelsk oversættelse af Prousts A la recherche du temps perdu.

Irit Rogoff er professor i Visuel Kultur ved Goldsmiths, University of London. Hun publicerer til stadighed værker om geografier, postkolonialisme, kunst og kritik, samt ikke mindst kuratering. Læs mereMartin Stokes er King Edward VII professor i Musik ved King’s College London. Han er ekspert i musiketnologi med særligt fokus på social og kulturel historie og teori og har blandt andre ting forsket i musik i politiske og kulturelle kontekster i Mellemøsten.Institutlederen har i samarbejde med forskningsudvalget udarbejdet et notat om de nærmere rammer for tilknytningen af de adjungerede professorer til IKK.